Д-р Боряна Иринкова

ОФТАЛМОЛОГ

Дипломиран лекар през 2014г в Медицински университет – София. Прекарва първите 3 години обучение по медицина в град Мюнхен, Германия.

Придобива специалност по очни болести 2018г., Медицински университет – София, специализация в СБАЛОБ „Зора“ от 2014г. Придобита специалност по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Европейска диплома по очни болести към European Board of Ophthalmology. Докторант към Медицински университет София – 2019г., на тема „Изследване на роговични аберации и качество на ретиналния образ при имплатация на моно – и мултифокални вътреочни лещи.

Д-р Мария Бенова

ОФТАЛМОЛОГ

Специалист офталмолог в гр. София с над 12 години медицински опит. Завършва Медицински университет София през 2011г.

Своята специалност Очни болести придобива през 2017г. след специализация в УМБАЛ Александровски. Извършва консултативни и профилактични прегледи, диагностика и лечение на очни заболявания.

Интересите й са в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на очната повърхност и предния очен сегмент.

Квалификации: курс по глаукома; напасване на мултифокални и торични контактни лещи; практически курс за интравитреално приложение на медикаменти; курс по факоемулсификация.