Д-р Ребур Акаш

УРОЛОГ

Уролог в София с над 12 години медицински опит и интерес в областта на минимално инвазивни хирургични, ендоскопски и лапароскопски методи за лечение на урологични заболявания при деца и възрастни, лечение на уролитиаза и доброкачествена хиперплазия на простатата, както и онкоурология.Завършва Медицински университет София през 2012 г. Своята специалност Урология придобива през 2022 г. От 2021 г. е и магистър по Здравен мениджмънт при Медицински университет София, Факултет по обществено здраве.Квалификации:

  • Обучение по Flexible ureterorenoscopy and RIRS, Амстердам, Нидерландия, 2022 г.
  • Обучителна програма за специализанти по урология EUREP21, Прага, Чехия, 2022 г.
  • Участие в национални, европейски и международни конгреси

Член на Европейска урологична асоциация, Българско урологично дружество и Български лекарски съюз.