Специализирани Кабинети в ДКЦ Черни Връх: Вашият Диагностично Консултативен Център в София!

С гордост представяме нашия екип от изключителни медицински професионалисти в „ДКЦ Черни Връх“. С посветеност и страст към своята работа, те обединяват знание, опит и човешка грижа, за да предоставят най-доброто лечение и внимание на нашите пациенти. Доверете се на нашия екип и бъдете уверени, че здравето ви е в най-добри ръце.

д-р Синиша Дукоски

Д-р Синиша Дукоски

ОБЩО ПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР

Д-р Синиша Дукоски: завършва медицина в МУ- София през 2012 година, през 2020 година придобива магистрска степен по Обществено здраве и здравен мениджмьнт.

Работил е в“ 5МБАЛ-София“ и „МБАЛ Уни-Хоспитал , С 7 години стаж в спешно отделение и 3 годишен опит в областа на Коремна хирургия и Урология. Активен член кьм Български лекарски сьюз.

Д-р Петър Шумаров

Д-р Петър Шумаров

ОБЩО ПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР

Д-р Петьр Шумаров : завършва кинезитерапияв МУ София 2003г, 2015 г Заврьшва медицина в СУ св. Климент Охридски с отличие „Златен Хипократ“.

Придобита специалност по Обща Медицина.Специалност магистьр фармацевт в МУ София 2020г. Трудов стаж в УМБАЛСМ Пирогов,клиника по Кардиология и МБАЛ Уни Хоспитал, с научни интереси в сферата на кардиологията и клинична фармакология.

Д-р Ел Дарауиш

ДЕРМАТО – ВЕНЕРОЛОГ

Специалист дермато-венеролог в София с на 7 години медицински опит. Професионалните й интереси са в сферата на дерматохирургия, венерология, автоимунни дерматози, кожни прояви от вътрешни заболявания.

Извършва клинични прегледи, дермотоскопия, трихоскопия, хирургично отстраняване на кожни заболявания с хистологично изследване и криотерапии.

Завършва Медицински университет към СУ Св. Климент Охридски пред декември 2017г.

Доц. Евгени Гигов

КАРДИОЛОГ

Специалист кардиолог в София с над 27 години медицински опит. Д-р Гигов не преглежда деца.Завършва Медицински университет София през 1996 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2012 г.Квалификации:

 • Ехокардиография;
 • Инвазивна кардиология;
 • Участие в европейски конгреси по специалността.


Д-р Татяна Трайкова

НЕВРОЛОГ

Специалист невролог със стаж по специалността над 10 години. Общ трудов стаж като лекар 20 години.

Завършва Медицински университет Пловдив 2001г. Специализира нервни болести в Медицински университет София 2008г. до 2013г.

Участия в национални конгреси по неврология. Членство в дружеството по неврология.


Д-р Васил Чонков

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Специалист по образна диагностика в София с над 10 години медицински опит. Извършва ехографии на коремни органи, щитовидна жлеза и повърхностни структури. Д-р Чонков не преглежда деца. Завършва Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора през 2013 г.и има придобита специалност Образна диагностика.Квалификации

 • Конвенционална рентгенова диагностика
 • Ултразвукова диагностика на коремни органи, щитовидна и млечна жлеза, повърхностни структури
 • Компютърна томография и магнитно резонансна томография.
 • Член на Български лекарски съюз
 • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.


Д-р Ребур Акаш

УРОЛОГ

Уролог в София с над 12 години медицински опит и интерес в областта на минимално инвазивни хирургични, ендоскопски и лапароскопски методи за лечение на урологични заболявания при деца и възрастни, лечение на уролитиаза и доброкачествена хиперплазия на простатата, както и онкоурология.Завършва Медицински университет София през 2012 г. Своята специалност Урология придобива през 2022 г. От 2021 г. е и магистър по Здравен мениджмънт при Медицински университет София, Факултет по обществено здраве.Квалификации:

 • Обучение по Flexible ureterorenoscopy and RIRS, Амстердам, Нидерландия, 2022 г.
 • Обучителна програма за специализанти по урология EUREP21, Прага, Чехия, 2022 г.
 • Участие в национални, европейски и международни конгреси

Член на Европейска урологична асоциация, Българско урологично дружество и Български лекарски съюз.

Д-р Юлия Григорова

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

Специалист гастроентеролог в София с над 30 години опит. Извършва прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, черен дроб, панкреас, както и ултразвукова диагностика на коремни органи.

С хранене и диетика се занимава от 1986г. Д-р Григорова не преглежда деца. Завършва Медицински университет София.

Има придобити специалности: вътрешни болести, гастроентеролигия и диетика.

Д-р Константин Борисов

УНГ

Специалист по УНГ-болести в град София с 15 години опит. Завършва Медицински университет София 2007 година. Специализира УНГ болести в

УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ. Участва в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Магистър – магистърска програма по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечениена заболявания в областта на ушите, носа и гърлото. Д-р Борисов работи с деца и възрастни.

Д-р Боряна Иринкова

ОФТАЛМОЛОГ

Дипломиран лекар през 2014г в Медицински университет – София. Прекарва първите 3 години обучение по медицина в град Мюнхен, Германия.

Придобива специалност по очни болести 2018г., Медицински университет – София, специализация в СБАЛОБ „Зора“ от 2014г. Придобита специалност по „ Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Европейска диплома по очни болести към European Board of Ophthalmology. Докторант към Медицински университет София – 2019г., на тема „Изследване на роговични аберации и качество на ретиналния образ при имплатация на моно – и мултифокални вътреочни лещи.

Д-р Андрей Трифонов

РЕНТГЕНОЛОГ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Завършва медицина през 2010г. в Медицински университет София. Своята специалност придобива през 2016г.

Утвърден в следните специалности: рентгенология и образна диагностика.

Д-р Росен Илиев

ХИРУРГ

Специалист хирург в София. Завършва Медицински университет София с придобита специалност хирургия.

Д-р Ивайло Йотов

НЕВРОЛОГ

Специалист невролог в София с над 30 години опит и професионални интереси към заболяванията на периферната нервна система. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система.

Д-р Йотов не преглежда деца. Завършва Медицински университет пред 1984г. Своята специалност Нервни болести придобива през 1991г.

Специализации и сертификати по мануалната терапия, доплерова сонография, акупресура.

Д-р Яница Янкова

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

Специалист акушер-гинеколог в София с над 15 години опит.

Извършва прегледи и съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, проследяване на бременност, колпоскопия, ехографии, онкопрофилактика и скрининг за ранни преканцерози на маточна шийка.

Д-р Янкова не преглежда деца. Завършва Медицински университет София през 2004г. Своята специалност придобива през 2009г. Участие в национални и международни конгреси и семинари.

Курсове към Българската асоциация по ултразвук в акушерство и гинекология. Трейнинг курс Лапароскопия.

Д-р Александър Симов

ПСИХИАТЪР

Специалист психиатър в София с над 7 години медицински опит.

Извършва диагностика и лечение на голям набор психични разстройства: тревожни и депресивни състояния, психози, биполярно афективно разстройство, алкохолна и други зависимости. Извършва домашни посещения. Изготвя психични експертизи.

Д-р Симов не преглежда деца. Завършва Медицински университет Варна през 2014г. Своята специалност придобива през 2021г. Квалификации: курс за следдипломна квалификация: здравен мениджмънт; транскраниална магнитна стимулация; курс овладяване на реална и потенциална агресия; Европейски колеж по психо неврофармакология.

От 2015 г. до 2018 г. д-р Симов е работил и специализирал в College of Psychiatrists of Ireland, Trinity College Dublin.

Д-р Катерина Мишовска

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Завършва Медицински университет София през 2005г.

Взема специалност по вътрешни болести в Катедрата по вътрешни болести на Медицинска Академия София през 2012г и специалност по медицинска онкология през 2020г.

Д-р Мая Дичева

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Специалист по вътрешни болести и ендокринолог в гр. София с над 15години опит.

Завършва Медицински университет София през 2001г.Своите специалности вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната придобива през 2013г и 2019г.

Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, метаболитен синдром, затлъстяване, заболявания на щитовидната жлеза. Д-р Дичева не преглежда деца.

Д-р Мария Бенова

ОФТАЛМОЛОГ

Специалист офталмолог в гр. София с над 12 години медицински опит. Завършва Медицински университет София през 2011г.

Своята специалност Очни болести придобива през 2017г. след специализация в УМБАЛ Александровски. Извършва консултативни и профилактични прегледи, диагностика и лечение на очни заболявания.

Интересите й са в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на очната повърхност и предния очен сегмент.

Квалификации: курс по глаукома; напасване на мултифокални и торични контактни лещи; практически курс за интравитреално приложение на медикаменти; курс по факоемулсификация.

Д-р Петър Павлов

УНГ

Специалист по ушно-носно-гърлени болести в София с над 34 години медицински опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото.

Д-р Павлов работи с деца и възрастни. Завършва Медицински университет София през 1990г.

Своята специалност Оториноларингология придобива през 1995г. Участие в национални конгреси и семинари по специалността.

Д-р Любомир Любомиров

ОРТОПЕД

Специалист ортопед в гр.София с 16 години медицински опит.

Диагностика и лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, счупвания, артрози, травми от спорт, навяхвания, възпалителни и дегенеративни състояния.

Завършва Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора Стара Загора през 2008г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 2017г.

Курс Ендопротезиране за смяна на тазобедрени стави. Курс Ендопротезиране за смяна на коленни стави. Член на Български лекарски съюз. Участие в множество научни конгреси по Ортопедия и травматология.

Д-р Даниела Миланова

ФИЗИКАЛНО И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Завършва медицина през 1991г. Придобива специалност Физикална и рехабилитационна медицина през 1997г., магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2013г.

Придобити специалности: кинезиология на развитието; Неврокинезиологична диагностика при бебета и деца по Vojta; Невро-мускулни заболявания, когнитивни нарушения при неврологични заболявания

Д-р Веселин Гаврилов

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Завършва с отличие медицина в Медицински Университет София през 2008г. През 2009г. Започва да специализира анестезиология и интензивно лечение в СБАЛ по онкология гр. София, като през 2015 година придобива специалност.

През 2016 година защитава докторантура на тема: “Значение на Предоперативното психологическо състояние и терапия върху острата и хронична болка при пациенти подлежащи на радикално лечение поради карцином на млечната жлеза”.

През 2020 година успешно придобива диплома за здравен мениджмънт в Медицински Университет София. От 2012 година паралелно работи по специалността си в България и Великобритания. Проявява особен интерес в лечението на острата и

Хронична болка – както медикаментозно, така и с различни интервенционални техники под ехографски и рентгенов контрол. Успешно завършил голям брой чуждестранни курсове, включително и: ALS, EPALS, Interventional Pain Management Cadaver Workshop, Vascular Access Course. Успешно преминал множество следквалификационни модулни курсове.

Автор на голям брой статии в български и чуждестранни списания засягащи проблеми в областта на анестезиологията и реанимацията предимно насочени в областта на обезболяването, онкологията, изкуствения интелект.