Д-р Даниела Миланова

ФИЗИКАЛНО И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Завършва медицина през 1991г. Придобива специалност Физикална и рехабилитационна медицина през 1997г., магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2013г.

Придобити специалности: кинезиология на развитието; Неврокинезиологична диагностика при бебета и деца по Vojta; Невро-мускулни заболявания, когнитивни нарушения при неврологични заболявания