Д-р Константин Борисов

УНГ

Специалист по УНГ-болести в град София с 15 години опит. Завършва Медицински университет София 2007 година. Специализира УНГ болести в

УМБАЛ ”Царица Йоанна – ИСУЛ. Участва в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Магистър – магистърска програма по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечениена заболявания в областта на ушите, носа и гърлото. Д-р Борисов работи с деца и възрастни.

Д-р Петър Павлов

УНГ

Специалист по ушно-носно-гърлени болести в София с над 34 години медицински опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото.

Д-р Павлов работи с деца и възрастни. Завършва Медицински университет София през 1990г.

Своята специалност Оториноларингология придобива през 1995г. Участие в национални конгреси и семинари по специалността.