Д-р Катерина Мишовска

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Завършва Медицински университет София през 2005г.

Взема специалност по вътрешни болести в Катедрата по вътрешни болести на Медицинска Академия София през 2012г и специалност по медицинска онкология през 2020г.