Д-р Веселин Гаврилов

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Завършва с отличие медицина в Медицински Университет София през 2008г. През 2009г. Започва да специализира анестезиология и интензивно лечение в СБАЛ по онкология гр. София, като през 2015 година придобива специалност.

През 2016 година защитава докторантура на тема: “Значение на Предоперативното психологическо състояние и терапия върху острата и хронична болка при пациенти подлежащи на радикално лечение поради карцином на млечната жлеза”.

През 2020 година успешно придобива диплома за здравен мениджмънт в Медицински Университет София. От 2012 година паралелно работи по специалността си в България и Великобритания. Проявява особен интерес в лечението на острата и

Хронична болка – както медикаментозно, така и с различни интервенционални техники под ехографски и рентгенов контрол. Успешно завършил голям брой чуждестранни курсове, включително и: ALS, EPALS, Interventional Pain Management Cadaver Workshop, Vascular Access Course. Успешно преминал множество следквалификационни модулни курсове.

Автор на голям брой статии в български и чуждестранни списания засягащи проблеми в областта на анестезиологията и реанимацията предимно насочени в областта на обезболяването, онкологията, изкуствения интелект.